Nederlandse
Landgoederen

Voor altijd.

Natuur, cultuur & historie

Landgoed Scherpenzeel

1000 Hectare
de Grebbelinie verkennen,
Klompenpaden,
en kleinschalig landschap

In het zuiden van de Gelderse Vallei, op de grens van de provincies Gelderland en Utrecht, ligt het dorp Scherpenzeel met de eromheen de landerijen van Landgoed Scherpenzeel. Het is een voormalige 'Heerlijkheid': een huis met landerijen waar 'heerlijke rechten' aan verbonden waren: de eigenaar (heer), mocht er rechtspreken, jagen en de dominee benoemen.

Na de Franse Revolutie werden ook in Nederland de heerlijke rechten afgeschaft. De familie Van Scherpenzeel bood in 1793 Huis Scherpenzeel met een tiental agrarische erven te koop aan. Johannes Sebastiaan van Naamen van Scherpenzeel kocht toen het landgoed. De huidige eigenaren zijn allen nazaten van hem. 

Landgoed Scherpenzeel is dus een oud familiebezit en bestaat uit een afwisselend kleinschalig landschap met landbouwgrond, omzoomd door landschapselementen, en kleine natte bos- en heideterreinen. Op het landgoed vindt u monumentale boerderijen met blauw-witte luiken, schaapskooien, een schietbaan én een historische buitenplaats grenzend aan de Lunterse Beek. Ook biedt het landgoed ruimte voor moderne melkveehouderij, zorginstellingen en woonerven. 

U kunt op Scherpenzeel wandelen en fietsen op gemarkeerde Klompenpaden en fietsroutes, vergaderen, en overnachten. Ook werkt het landgoed mee aan het jaarlijkse kunstevenement 'Platteland Anders'. Scherpenzeel ligt in de Grebbelinie en het landgoed was dan ook meermalen het toneel van hevige gevechten. Vlak in de buurt ligt het nieuw geopende Grebbelinie bezoekerscentrum. 

In 2002 hebben de (inmiddels talrijke) erfgenamen de Stichting Landgoed Scherpenzeel opgericht, met als doel het behouden en versterken van de samenhang tussen de particuliere landgoedbezittingen in Scherpenzeel en omgeving als historische, ruimtelijke en ecologische eenheid.

NIKS