Nederlandse
Landgoederen

Voor altijd.

Natuur, cultuur & historie

Landgoed Het Lankheet

600 hectare
Waar verleden
heden wordt

Verleden en heden gaan hand in hand op Landgoed Het Lankheet. Water voert de boventoon, en daar wordt slim gebruik van gemaakt!

Kanaaltjes, stuwtjes, opvangbekkens en stromende beekjes: in de middeleeuwen vormden ze een ingenieus vloeiweidensysteem. Zo werden hooilanden bevloeid met kalk- en mineraalrijkwater: daar groeide het gras beter van. Het Lankheet heeft dit stukje historie weer in ere hersteld. Goed voor de natuur, een mooi beleefbaar stukje erfgoed.

En er is meer erfgoed te beleven op Het Lankheet, zoals de vaargeschiedenis van de kleine zomp die eeuwenlang van Deventer naar Duitsland heen en weer voer. Er werd van alles vervoerd met dit kleine vrachtschuitje: kaas, brandewijn, spurrie, haring, stokvis, siroop, lijnzaad. Maar het belangrijkste product was de 'poteerde', witte klei uit Duitsland, dat gebruikt werd in de aardenwerkindustrie in Deventer. U kunt tegenwoordig weer meevaren met deze Buurser pot. 

Helemaal van nu zijn de moderne rietvelden, het ‘Waterpark’. Hier wordt water uit de Buurserbeek gezuiverd om elzenbroekbossen en beekbegeleidende natuur te versterken en te ontwikkelen. Een belangrijk vogelgebied waar in tijden van wateroverlast water kan worden geborgen. Het water komt uit in twee vijvers, de KidneyPools, ontworpen door de Schotse landschapskunstenaar Jim Buchanan. Hier is het in alle rust genieten!

NIKS