Nederlandse
Landgoederen

Voor altijd.

Natuur, cultuur & historie

Landgoed Herinckhave

65 hectare
Bossen, boomgaarden
en cultuurhistorie
op 18e eeuwse havezate

Herinckhave is een landgoed in Noord-Oost Twente met eeuwenlange historie. Het landgoed in zijn tegenwoordige vorm en omvang bestaat uit de gelijknamige 18-eeuwse havezate, die geflankeerd wordt door twee bouwhuizen en is omringd door grachten.

Twee lanen geven toegang tot het landgoed, dat veel bijzondere cultuurhistorische elementen kent. Zo kunt u er een watermolen, voormalige tiendschuur, en zogenaamde 'brandschöp' vinden. Maar ook een duiventil, retentiegebied (vroeger vloeiweide), grafheuvels en een houtwaterplaats. 

Een gedeelte van het terrein heeft zelfs de status van Archeologisch Monument. Ook is er volop natuurschoon. De totale oppervlakte aan bossen, boomgaarden en cultuurgrond is ruim 65 hectare. 

Bijzonder is dat vanaf de 14e eeuw tot op heden er slechts drie families, in één niet-onderbroken lijn door huwelijk, eigenaar en bewoner zijn geweest van de Havezathe. Het gaat om de families Van Flederingen,  Grubbe en Von Bönninghausen (vanaf ca. 1720). 

NIKS