Nederlandse
Landgoederen

Voor altijd.

Natuur, cultuur & historie

Landgoed De Vijverhoeve

16 Hectare
Ziel &
zakelijkheid

Landgoed De Vijverhoeve ligt als stapsteen tussen de Kalmthoutse Heide en de Brabantse Wouwse Plantage. Een coulisselandschap dat qua structuur de afgelopen eeuwen nauwelijks veranderde.

Landgoed De Vijverhoeve is cultuurhistorisch van grote waarde, net als de hoeve, het bakhuis en de authentieke waterput.

De oude houtwallen, hakselopstanden en bomenrijen op het landgoed zorgen voor een gevarieerd landschap maar zijn ook ecologisch waardevol. De houtwallen bieden broedgelegenheid aan diverse kleine zangvogels. Ook reeën en kleine zoogdieren zoals de egel, de bunzing en hermelijn vinden er een plekje. Sinds enkele jaren is er een authentieke hoogstamfruitboomgaard aangeplant met oorspronkelijke rassen. Een natuur- en stiltegebied dat uitstekend geschikt is voor vergadering of bezinning. Ziel en zakelijkheid komen hier bij elkaar.

NIKS