Nederlandse
Landgoederen

Voor altijd.

Natuur, cultuur & historie

Landgoed De Boom

1128 Hectare
Belevenis
in de Gelderse
vallei

Eind 19e eeuw kocht mr Arnoud Jan de Beaufort land, boerderijen en woningen aan in de omgeving van Leusden. Het bezit groeide uit tot een landgoed van circa 1.128 hectare. Zowel Huize De Boom als buitenplaats De Heiligenberg maken deel uit van het landgoed.

ln 1929 erfde dochter mejuffrouw Anna Aleida de Beaufort, "juffrouw Annie", een intelligente vrouw met een groot sociaal gevoel het landgoed. Zij stelde het doel: "het bevorderen van de geestelijke en stoffelijke belangen van personen en instellingen in de gemeenten waar het landgoed haar bezittingen heeft, zoals Leusden, Woudenberg, Elst en Bunschoten." Dit gedachtegoed wordt nu nog met volle toewijding voortgezet. Zij bracht het onder in een stichting. Met als doel: een duurzame toekomst en steun aan maatschappelijke activiteiten in de omgeving.

Landgoed De Boom is een afwisselend en gaaf gebleven coulissenlandschap tussen Leusden, Woudenberg, Achterveld en De Glind. Alle boerderijen en huizen op het landgoed zijn herkenbaar aan de blauwe luiken, soms met witte spiegel.

Op het landgoed ligt ook het beschermde natuurmonument Groot Zandbrink met zeldzame plantensoorten.

Landgoed De Boom is een mooi voorbeeld van een goedbewaard cultuurlandschap. In dit gevarieerde landschap met bloemrijke graslanden en kleinschalige begroeiing, voelen ree, das, boerenzwaluw, steenuil en ijsvogel zich thuis.

Hoeve Groot Zandbrink, is een monumentale boerderij met een rijke historie. Op een unieke lokatie, midden in het agrarisch landschap. De  diverse sfeervolle ruimtes worden verhuurd voor vergaderingen, bruiloften en exposities. Vanaf de hoeve starten diverse wandel- en fietstochten door de Gelderse Vallei.

Landgoed de Boom organiseert ook educatieve projecten in de vorm van Boerenwerkklassen. Bij schoolklassen die op Groot Zandbrink komen, draait het om beleving. De boerderij en het landschap hebben een boeiend verleden. Op Groot Zandbrink en bij de boeren in de omgeving is het zien én doen. Zelf aardappel poten, grasland hooien, koeien melken of de kalfjes voeren

Ook is er op het landgoed een theehuis en vinden diverse bijzondere evenementen plaats in het teken van de natuur, kunst en cultuur.

NIKS