Nederlandse
Landgoederen

Voor altijd.

Natuur, cultuur & historie

Landgoed Beekzicht

500 Hectare
Natuurschoon
van de IJssel tot
de Veluwe

Midden in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen ligt Landgoed Beekzicht. 500 hectaren strekken zich uit van het Appense veld tot aan de IJssel.

De basis voor landgoed Beekzicht werd gelegd in 1820, toen mr. Hendrik Jan Thooft de havezathe ‘De Adelaar’ en landbouwgronden aankocht.

Dit bijzondere agrarisch-natuurlandgoed kent een zeer divers landschap. Op de hoger gelegen droge zandgronden van de Veluwe ziet u de restanten van heide en oude naaldbossen terug. In het hart van het landgoed op de rijkere gronden vormen oude loofbomen prachtige parkbossen en lanen.

De landbouw is van oudsher heel belangrijk voor het landgoed. Beekzicht heeft zes verpachte boerenbedrijven, die meehelpen met het in stand houden van het cultuurlandschap en met het agrarisch natuur- en waterbeheer van de uiterwaarden langs de IJssel.

Wandelaars kunnen genieten van uitgestrekte heidevlakten, parkbossen en vergezichten over de IJssel. Ook fietsers zijn van harte welkom op Landgoed Beekzicht.  Onderweg zijn  diverse boerderijen met streekproducten en eenvoudige uitspanningen. Schitterende paden doorkruisen het landgoed langs de vele bezienswaardigheden, boerenbedrijvigheid en mooie natuur.

NIKS