Nederlandse
Landgoederen

Voor altijd.

Natuur, cultuur & historie

Fogelsangh State

180 hectare
Met hertenkamp
Roodbaard wandeltuin
en bijzondere vogels

Het huis Fogelsangh State is geen museum, maar een voor het publiek opengesteld particulier buitenhuis zoals het ingericht was in de 18de eeuw. ​Het staat op of nabij de plek waar in de 12de eeuw een Praemonstratenser klooster heeft gestaan, de Olijfberg.

Het huis ligt in een park van 40 ha, met een hertenkamp, een 30 meter hoge berg waarop een oude theekoepel staat te pronken, een huisje met een kluizenaar in monnikenhabijt, de oude ijskelder, een tuinmanshuis, de boerderij van de slotplaats, het jachtopzichterhuis en een uitgestrekt vijvercomplex. Ook de Brink in het dorp is onderdeel van het landgoed en telt verscheidene rijksmonumenten. Fogelsangh State is een zeer gewilde trouwlocatie en kent regelmatig concerten en andere culturele activiteiten.

Het Veenkloosterbos is in trek bij vele bijzondere vogelsoorten.In de hoge eiken en beuken bevindt zich één van de grootste reigerkolonies van het noorden. De ijsvogel broedt regelmatig in het bos, evenals de havik. Ieder voorjaar roept de wielewaal en is de koekoek te horen. De oude bomen worden bewoond door vele spechtensoorten. Op de drie vijvers verblijven vele eendensoorten. Jaarlijks is het bos een rustplaats voor naar het zuiden trekkende houtsnippen. 

De oplettende bezoekers ontdekt verder reeën, hazen en konijnen, maar ook roofdieren zoals de vos, de steenmarter, de bunzing, de hermelijn en de wezel. Daarnaast leeft er sinds 1850 een familie damherten in het hertenkamp. Ook de flora van het Veenkloosterbos is zeer divers. Het bos wordt doorsneden door een tiental eikenlanen; enkele eiken zijn meer dan 200 jaar oud. Nog ouder zijn de vijf kolossale beuken in het Westerse bos. Hiervan werden de takken tot honderd jaar geleden regelmatig afgekapt. Op deze wijze zijn de enorme kronen ontstaan die ze nu hebben. 

Kaarten voor het bos zijn te verkrijgen bij de tuinmanswoning en de beheerders van de state. Meer informatie en openingstijden van het huis zijn te vinden op de website van Fogelsangh State.

NIKS