Nederlandse
Landgoederen

Voor altijd.

Natuur, cultuur & historie

Landgoederen en Sociale Media
Informatieavond voor landgoedeigenaren

Dankzij sociale media is het contact tussen mensen en landgoederen steeds sneller en directer. Maar hoe zorgt u dat u als landgoedeigenaar weet hoe u deze communicatiemiddelen goed en verantwoord in kan zetten?

FPG organiseert daarom een Ledenbijeenkomst Landgoederen en Sociale Media. Een drietal inspirerende sprekers zal u een avond lang meenemen in deze digitale wereld en u praktische zaken aanreiken om er zelf mee aan de slag te gaan.

Hier vindt u het programma.  

LOCATIE: Landgoed Schoonheten (Schoonhetenseweg 56, Heeten) 

AANMELDEN: Via info@nederlandselandgoederen.nl, vóór 5 juni. Er is een maximum van 50 deelnemers. 

KOSTEN: FPG lid - €30,- / FPG + NL Landgoederen lid €15,- 

Over te maken op rekeningnummer NL71 ABNA 047.03.25.801 t.n.v. FPG te Veenendaal o.v.v. 'landgoederen en sociale media'